Uitnodiging Live-actualtiteitencollege De Kracht van collectief werken in het Sociaal domein

243 keer bekeken

Donderdag 14 maart 2024, 15.00 - 16.15 uur, Hogeschool Inholland, Bergerweg 200 in Alkmaar

Wat werkt bij een collectieve aanpak en welke lessen kunnen we leren voor de toekomst?

Van individuele naar collectieve ondersteuning, hoe pak je dat aan? Wat betekent collectief werken voor de beroepsuitoefening van sociaal werkers? En hoe ervaren inwoners de collectieve aanpak zelf?" 

Op donderdag 14 maart gaan we in ons volgende actualiteitencollege in gesprek over de kracht van collectief werken. Collectief werken is niet meer weg te denken uit het sociaal domein, maar we weten ook dat de omslag van individueel naar collectief werken geen vanzelfsprekendheid is. Wat we wel weten, is dat collectief werken een positieve bijdrage levert aan het versterken van informele steun en hulpbronnen. Hoe begeleid je dit? In 2022 startte Incluzio in samenwerking met de gemeente Hollands Kroon met het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de aanpak Collectief tenzij. Door primair collectief te gaan werken, zet Incluzio in op duurzame netwerkversterking bij inwoners, zodat zij niet alleen staan in hun ondersteuningsvraag. Aan het Lectoraat Empowerment & Professionalisering is gevraagd of zij willen meekijken met de pilot. Op basis van interviews en observaties presenteren we u tijdens dit actualiteitencollege de eerste uitkomsten. Ook gaan we in gesprek met professionals en deelnemers over hun ervaringen en lessen voor de toekomst.

Programma:

14.45 – 15.00 uur:       Inloop (koffie/thee)

15.00 – 15.15 uur:       Welkom

15.15 - 15.30 uur:        Presentatie en nagesprek uitkomsten pilot

15.30 – 16.00 uur:        Panelgesprek met professionals en deelnemers

16.00 – 16.15 uur:        Afsluiting

16.15 – 16.45 uur:        Borrel

Meld u aan en praat met ons mee!

Aanmelden kan via deze link. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Cookie-instellingen