Wijk, Teams en Toegang

De vraagstukken rondom nieuwe samenwerking in sociale teams of netwerken staan centraal. Hoe organiseren we toegang tot zorg en ondersteuning? Hoe verbeteren we de samenwerking tussen formele en informele ondersteuning, de verschillende domeinen en teams onderling? Op welke manier geef je het cliëntperspectief vorm in de toegang? Hoe verbeter je preventie en signalering? En hoe ga je om met verantwoording en monitoring?