Veilig opgroeien

Wat is er nodig om de leefwereld van de jongere, de lichte jeugd- en gezinsondersteuning en de gespecialiseerde vormen van jeugdzorg beter te verbinden? Dit Kennisnetwerk gaat aan de slag met de innovaties die nodig zijn in de ondersteuning van jeugd en gezin. Zodat we samen problemen eerder signaleren, eerder actie ondernemen en jongere en gezin beter en passender kunnen ondersteunen.