Manifest minder zelfredzame jongeren

643 keer bekeken

Hoe kunnen we minder zelfredzame jongeren tussen de 16 en 27 jaar samen slim en slagvaardig ondersteunen zodat ook zij binnen hun eigen mogelijkheden duurzaam participeren in de maatschappij?

Gemeenten, Rijk, maatschappelijke zorgorganisaties, het onderwijs en bedrijfsleven gaan de komende vier jaar samenwerken aan het oplossen van dit vraagstuk. De samenwerking is gezocht omdat hulpvragen van jongeren vaak aan meerdere levensgebieden, en daardoor aan meerdere beleidsterreinen en organisaties raken.

Om richting aan de samenwerking te geven is een werkdocument gemaakt. De afspraak om samen te werken is uitgesproken tijdens de Jongvolwassenentop op 27 november 2017, waarbij ook een manifest is gepubliceerd. Er is bovendien een fraai magazine gemaakt, met allerlei cijfers en feiten, visies en voorbeelden.  Meer weten? Klik dan op onderstaande foto.

Foto van magazine bij Jongvolwassenentop