Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling

578 keer bekeken

Als onderdeel van het project Effectiviteitsonderzoek kindermishandeling, is een landelijk consortium samengesteld dat nu een samenvatting van een voorstudie heeft gepubliceerd. Doel van het project is samenhangende kennis te vergroten over effectief handelen ter voorkoming van kindermishandeling.

Verschillende interventies worden gebruikt om kindermishandeling te voorkomen. Binnen een gezin kunnen allerlei factoren aanwezig zijn, die het risico op kindermishandeling vergroten, zoals verslavings- en/of andere psychiatrische problematiek.

Wat werkt, wanneer, bij wie en waardoor?

Door middel van interviews met ouders, kinderen en hulpverleners is in kaart gebracht welke interventies, op welke manier, voor wie goed zouden kunnen werken als het gaat om het voork√≥men van kindermishandeling. Daarnaast heeft een meta-analyse plaatsgevonden over de toepasbaarheid en effectiviteit van de hulpverlening. De eerste uitkomsten zijn nu gepubliceerd als voorstudie. Het consortium concudeert onder meer dat we nog weinig weten over de effectiviteit van maatregelen om kindermishaneling te voorkomen. De meest effectieve kenmerken van interventies worden bovendien weinig toegepast. Professionals blijken het lastig te vinden om problemen op het gebied van kindermishandeling goed in te schatten, zodat daar passende interventies bij kunnen worden gekozen. Deze en meer conclusies worden - samen met een doorkijkje naar vervolgstudies - in het rapport omschreven.

Meer lezen?

Download de samenvatting Eindrapport Voorstudie Fase :1 'Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van mishandeling'  Meer informatie is te vinden op de site van ZonMw.


ZonMw investeert in de gezondheid en het welzijn van de jeugd. Dat gebeurt via uiteenlopende programma's. Deze bestrijken een heel scala aan maatschappelijke onderwerpen. Van kindermishandeling tot leefstijl. En van opvoedingsondersteuning tot ernstige gedragsproblemen.


Dit artikel komt uit ons netwerk Veilig Opgroeien.