10 kernwaarden voor kinderen in de knel!

1769 keer bekeken

Gemeenten in de Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland zetten in op duurzaam ouderschap bij scheiding. De missie is dat kinderen zich in alle fasen van de scheiding van hun ouders veilig en gezond kunnen ontwikkelen. Tien kernwaarden voor professionals helpen daarbij.

De betrokken gemeenten vinden dat het anno 2017 de belangen van kinderen met gescheiden ouders, voorop moeten staan, veel meer dan nu het geval is. De afgelopen jaren is er groeiende maatschappelijke aandacht voor de positie van het kind en de schade die het oploopt. Ouders zouden vanuit het belang van hun kinderen tijdens en na de scheiding invulling moeten geven aan gezamenlijk duurzaam ouderschap. Professionals kunnen hierbij een positieve en belangrijke rol spelen.

Tien kernwaarden

Tijdens het congres Ouderschap, Kinderen en Scheiding dat op 22 juni jongstleden plaatsvond werden als belangrijke uitkomst van de samenwerking tussen de gemeenten in de Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland tien kernwaarden voor professionals gepresenteerd. Kernwaarden waarbij de professional de ouders aanspreken op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar waar ook integraal aandacht van de professional wordt gevraagd voor vraagstukken op andere leefgebieden, zoals huisvesting en financiën. Waar professionals systeemgericht, altijd samen met ouders, kinderen en omgeving werken.

Richtlijn jeugdhulp en jeugdbescherming

Noodzakelijk voor professionals (vanuit onderwijs, zorgaanbieders, gemeenteambtenaren, (wijk-)verpleegkundigen, (jeugd)artsen, juristen en anderen) is dat ze kennisnemen van de richtlijn ‘Scheiding en problemen van Jeugdigen’ van het NIP, BPSW en NVO (2015). De richtlijn is een hulpmiddel voor de manier waarop professionals hulp en ondersteuning vormgeven.

Villa Pinedo

Stichting Villa Pinedo, de plek voor kinderen met gescheiden ouders, geeft kinderen een stem. Dat is niet voor niets één van de kernwaarden van de richtlijn, die nadruk legt op  ook het gehoord worden van kinderen door hun omgeving en professionals. Maar vooral ouders dienen meer rekening te houden met de gevoelens van kinderen bij de beslissingen die ze nemen. Vanaf de oprichting in 2011 maakt Stichting Villa Pinedo ouders bewust van wat er in hoofd en hart omgaat bij hun kind.

Open brief aan alle gescheiden ouders

Op het congres op 22 juni jongstleden presenteerde Villa Pinedo een open brief aan alle gescheiden ouders om te laten zien hoe de 70.000 kinderen, die jaarlijks te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden, zich voelen. “Op die dag stort onze wereld in. Alles wat veilig en vertrouwd was wordt ineens anders. We willen ZO graag allebei onze ouders in ons leven. Twee ouders die van ons houden en ons groot zien worden.”


Verder lezen?

10 kernwaarden

Open brief aan gescheiden ouders

Dit bericht komt uit onze nieuwsbrief.