Sociaal en Gezond actief met elkaar verbinden!

882 keer bekeken

“De zorg voor gezondheid begint voor, tijdens en na de zwangerschap. In Noord-Holland Noord willen we op dit onderwerp de handen meer ineen slaan. Het versterken van onderwijs en werkgelegenheid en samenwerken binnen het sociaal domein, zal de gezondheid in onze regio goed doen”, aldus Elle Struijf.

Elle Struijf, Arts Maatschappij en Gezondheid, Strategisch Adviseur Publieke Gezondheid en Veiligheid GGD Hollands Noorden en Adviseur VoorZorg Nederland bij het Nederlands Centrum voor Jeugd (NJC) heeft een indrukwekkend CV. Zij is verder lid van de taskforce JOOZ, van diverse stuurgroepen, woordvoerder geboortezorg en de eerste twee levensjaren van de GGD GHOR Nederland en lid van het consortium Effectieve elementen Aanpak Kindermishandeling.

Netwerken

Bovenal vindt zij netwerken en communicatie belangrijk. Elkaar kennen op de eerste plaats, met elkaar praten vanuit respect voor elkaars werk en elkaar echt betrekken. Zij is er van overtuigd dat het sociaal domein en de gezondheidszorg letterlijk aan elkaar ‘gepraat ‘ c.q. verbonden kunnen worden. “Wat is voor deze persoon, gezin of wijk de beste aanpak. Kunnen we dit doen zonder te problematiseren? Laten we vormen vinden die -specifiek in mijn geval voor kinderen- meer kans geven op een sociaal en gezond leven”.

Wat-Werkt-Sessie

Struijf wil zich graag inzetten voor het Kennisnetwerk Sociaal-Gezond. Zo zal zij op korte termijn samen met het Kennisplatform de methodiek VoorZorg in een zogeheten ‘ Wat werkt’ sessie tegen het licht houden. Wat zijn werkbare elementen en hoe kan dat worden ingebed? Zij wil zich openstellen voor ervaringen en kritiek.

Al meer dan veertien jaar is Struijf betrokken bij VoorZorg; de enige evidence based methode voor vermindering van kindermishandeling en huiselijk geweld; beginnend tijdens de zwangerschap. Struijf: “Iedereen, die betrokken is bij primaire preventie, en in het bijzonder gemeenteambtenaren, zou het manifest ‘1001 kritieke dagen’ moeten (willen) lezen. Er moet veel aandacht in Noord-Holland Noord komen voor het begeleiden van ouders, eigenlijk al van voor de conceptie tot minimaal de eerste twee jaar van het leven van een kind. Ik wil een brede, integrale aanpak voor kwetsbare zwangere vrouwen, maar ook voor gezinnen waar al kinderen zijn, maar waar misschien wel armoede heerst of andere problemen zijn en de komst van een nieuw kindje extra druk kan zetten op de toch al zware situatie. Kinderen opvoeden kan moeilijk zijn en als de omstandigheden niet goed zijn is dat helemaal zwaar en risicovol voor kinderen. In Nederland hebben we een ik-cultuur. Je bemoeit je niet met de opvoeding van anderen en er is vaak sprake is van onmacht. Daar moeten we als gezondheidszorg binnen het brede sociaal domein in de toekomst samen veel aandacht aan besteden. Vooral in preventieve zin dus!”.

Onderwijs en onderzoek

Struijf denkt graag in oplossingen. Niet alleen voor op de korte termijn maar juist ook voor op de lange termijn. Er is volgens haar veel meer onderzoek nodig om evidence based te kunnen werken. Maar ook meer aandacht voor onderwijs specifiek in Noord-Holland Noord. “Het leggen van verbinding met Hogeschool Inholland biedt kansen voor Noord-Holland. Als we meer focus leggen op wat jonge studenten in onze regio kunnen doen, dan komt dat de opleiding, werkgelegenheid en daarmee ook de gezondheid in de regio ten goede”.

Te veel bijeenkomsten op dezelfde dag

Een praktisch advies dat zij het Kennisplatform geeft, is gezamenlijk een sterke regionale kennisagenda op te stellen waar het wij-gevoel in Noord-Holland (Noord) voorop staat. “Er vinden nu soms meerdere congressen of bijeenkomsten op dezelfde dag plaats. Dat is jammer. Het zou goed zijn als organisaties hun kennis- en trainingsagenda op elkaar afstemmen. Daarnaast liggen er kansen op deze agenda samen op onderwerp en doelgroep activiteiten te organiseren”.


Wil jij een bijeenkomst  in Noord-Holland onder de aandacht brengen? Mail de redactie en wij nemen jouw bijeenkomst op in de agenda van de website. Samen werken we zo aan een sterke regionale kennisagenda.


Naar de nieuwsbrief.