Sociaal-Gezond

In het Kennisnetwerk Sociaal–Gezond verkennen we vraagstukken die spelen op het snijvlak van welzijn en zorg. Centrale vraag is: hoe kunnen we een kwaliteitsslag maken in het sociaal domein door de verbinding  tussen beide domeinen te verbeteren? Wat is daarvoor nodig? Door kennis, kunnen en krachten te bundelen, kan er een effectievere aanpak van belangrijke maatschappelijke kwesties ontstaan. We verzamelen en verdiepen onze kennis over nieuwe aanpakken zoals bijvoorbeeld preventie & vroegsignalering, eenzaamheidsbestrijding en/of het bevorderen van de (psychische en lichamelijke) gezondheid van kwetsbare groepen. Maar bijvoorbeeld ook: wat zijn de consequenties voor cliënten en burgers, hoe richten we het systeem slim in zodat korte lijnen bevorderd worden (denk aan huisartsen en wijkteams) en hoe houden we het betaalbaar?