Kanteling organisatie, beleid, bestuur

Wat is er vanuit inhoudelijke, financiële en politieke dimensie nodig om de transformatie te laten slagen? Wat betekenen de nieuwe verhoudingen tussen inwoners, maatschappelijke middenveld en overheid voor organisatie, beleid en bestuur? Hoe maken we effecten van transformatie inzichtelijk en bewaken we kwaliteit? We ontwikkelen en delen kennis over innovatie van zorg en ondersteuning, sturing en bekostiging, integrale samenwerking en versterking van de infrastructuur.