Welkom

Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland

Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland ontwikkelt en versterkt een lerende uitvoeringspraktijk in het sociaal domein. Dit doen we vanuit het lectoraat Empowerment en Professionalisering van hogeschool Inholland samen met de partners (gemeentes, instellingen, burgers, cliënten) uit het werkveld van het brede sociale domein: wmo, wlz, jeugdwet, particpatiewet. Zo werken we samen aan kennisontwikkeling, -verbreding, -deling en netwerkvorming. 

We werken in al onze projecten vanuit het gedachtengoed van empowerment, een van de profilerende thema's van Inholland / ons lectoraat. Onze centrale vraag is: Hoe komt empowerment tot uitdrukking in het handelen van sociaal professionals en hoe kan het werken vanuit empowerment van sociaal professionals versterkt worden?

Kennisagenda

Op onze kennisagenda staan 5 thema's. Vanuit deze thema's zetten we in samenwerking met veel partners in Noord-Holland onderzoeks-, samenwerkings- en/of leertrajecten op.

Onze 5 thema's:

Projecten

Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland voert twee grote projecten uit: de Werkplaats Sociaal Domein voor Noord-Holland en de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland. Daarnaast werken we mee aan projecten van anderen, zoals bijvoorbeeld het OJOV-project  en Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk

Actualiteitencolleges

Vanuit het kennisplatform organiseren wij regelmatig een nieuw (online) actualiteitencollege. In dit college gaan we vanuit een sociaal vraagstuk in gesprek met elkaar en komen er diverse sprekers aan het woord. 

Actualiteitencolleges zijn bestemd voor het gehele werkveld sociaal werk, zoals: professionals, gemeentes, zorginstellingen, woningbouwverenigingen, cliënt-/participatieraden, studenten, docenten, vrijwilligers, burgers, bewoners, onderzoekers. Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Wilt u het volgende (online)actualiteitencollege bijwonen? Meld u dat svp via kennisplatform.socialwork@inholland.nl en dan sturen wij u de uitnodigingen toe.

Agenda

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen